වෙබ් සයිට් එකක් හදලා සල්ලි හොයන හැටි

වර්තමානයේ අපි නිදාගෙන ඉන්න විට අපේ බැන්කුවට සල්ලි වැටෙන්න ඔනිනම් එකට තියෙන හොදම දේ තමයි වෙබ් සයිට් හදා ගන්න එක, අද පිටරට බොහෝ දෙනෙක්ට වෙබ් සයිට් එකක් තිබේ, එත් අවාසනාවට අපේ රටේ අය ඒ ගැන වැඩි උනන්දුවක් නැ, ඒ වෙබ් සයිට් එකක් හදන්න ලොකු දැනුමක් ඕනි කියලා හිතන නිසායි, නමුත් අද වනවිට HTML, CSS වගේ භාෂාවක් දන් නැති කෙනෙක්ට උනත් වෙබ් සයිට් එකෙක් හදා ගන්න පුලුවන් විදිහෙ ටූල්ස් ඉන්ටර්නෙට් එකෙ තියෙනවා, අපි ඒ ගැන ඔයාලව දැනුවත් කරන්න බලපොරොත්තු වෙනවා(තව කියවන්න)